понеділок, 26 березня 2018 р.

                                           " Математичний бій" 
                         Проведено в 6-А, 6-Б, 6-В класах.
                                   (22.02.2018.)
                                                                                                             Проникаючи в зоряні далі,
В таємниці земної кори,
                                                       Математика всіх закликає:
                                                      «Ти, міркуй, фантазуй і твори»
(Будзінська М. І.)       
Мета проведення:  сприяти  розвитку  полікультурних  та  комунікативних    компетентностей   учнів;  стимулювати  інтерес  і  зацікавленість  до  вивчення  математики  та  до  підтримки  особистої  спортивної  підготовки  на  достатньому  рівні.


І. Привітання (представлення команд).
(Команди презентують назву, емблему та девіз).
Для привітання запрошуємо по черзі команди 6-А, 6-Б та 6-В класу.

Максимальна кількість балів — 5.
ІІ. Бліц-турнір.
Команди отримують по 9 запитань. Відповідати потрібно чітко та швидко. За кожну правильну відповідь команда отримує 1 бал.
ІІІ. «Математичне намисто».
Кожна команда отримує аркуш паперу зі словом «арифметика», що написано вертикально. Члени команди повинні придумати і записати на своєму аркуші слова математичного змісту, в кожному з яких буде задіяна одна буква записаного слова. Кожне слово — 1 бал. Якщо якась команда першою закінчила, підіймає сигнальну паличку — в цей час конкурс припиняється, команди здають журі свої відповіді.
ІV. «Спробуй, наздожени».
Члени команди один за одним виконують вказані дії: розв’язують приклади, використовуючи результат попереднього учасника.
За кожен правильно розв’язаний приклад — 1 бал.
Завдання: див. Додаток 2.
 V. Конкурс капітанів.
1.    Із сірників складено приклад: VI – IV = XI. Потрібно перемістити один сірник, щоб розв’язок став правильним. (Відповідь: VI + IV = X).
2.    Магазин за перший день продав 180 кг помідорів, а за другий — 270 кг. На скільки відсотків більше магазин продав помідорів за другий день? (Відповідь: 50%).
3.    Знайдіть три числа, якщо їх середнє арифметичне 12, а друге число удвічі більше за перше і втричі менше від третього. (Відповідь: 4; 8; 24).

За кожне правильно розв’язане завдання — 3 бали.
VІ. «Склади число».
Кожному учаснику команди на одяг прикріплюють цифри.
І команда: 1, 3, 5, 7, 8, 9.
ІІ команда: 0, 1, 4, 6, 7, 8.
ІІІ команда: 1, 2, 3, 5, 6, 7.

Називається число з шести цифр, а учні повинні якомога швидше скласти його. Кожній команді дається 1 хв. За кожне складене число — 1 бал.

І команда: 931857; 183957; 753918; 397518; кратне 5; кратне 2.
ІІ команда: 810476; 146078; 641708; 407186; кратне 10; кратне 2.

ІІІ команда: 251736; 365127; 321756; 731526; кратне 5; кратне 2.
VІІ. «Знайди пару».
До слів з правого стовпчика потрібно підібрати слова з лівого стовпчика. При цьому у правому стовпчику вказати номер відповідного слова з лівого стовпчика. Кожна правильна відповідь — 1 бал.
Завдання: див. Додаток 3.
VIII. Перегони.
Командам потрібно розв’язати завдання за одну хвилину. Якщо якась із команд розв’язала раніше, то піднімає сигнальну паличку і відповідає, якщо відповідь неправильна, то право відповідати отримує наступна команда. За правильну відповідь команда отримує 1 бал.
    IX. Підбиття підсумків турніру  1місце - 6-А; 2місце - 6-Б; 3місце - 6-В.


І команда.
1.    Найменше натуральне число (1).
2.    Число, що ділиться без остачі на дане натуральне число називається … (кратне).
3.    Градусна міра прямого кута. (90о).
4.    Успіх у битві. (Перемога).
5.    Що означає розв’язати рівняння? (Знайти корені або довести, що їх немає).
6.    Сформулюйте ознаку подільності на 9. (Сума цифр числа ділиться на 9).
7.    Чому дорівнює 23. (Всім).
8.    Як називається натуральне число, що має тільки два дільники? (Просте).
9.    Як помножити мішані числа? (Записати їх у вигляді неправильних дробів, а потім скористатися правилом множення дробів).
ІІ команда.
1.    Чи можна множити на нуль? (Так).
2.    Число, що стоїть над рискою дробу? (Чисельник).
3.    Два числа, добуток яких дорівнює одиниці називаються … (Взаємно обернені).
4.    Креслярський інструмент, яким можна виміряти довжину відрізка. (Лінійка).
5.    Рівність, що містить невідоме, називається … (Рівнянням).
6.    Ознака подільності на 2. (Число, запис якого закінчується парною цифрою).
7.    Чому дорівнює 42? (16).
8.    Назвіть найбільший дільник числа 12. (12).
9.    Як помножити звичайні дроби? (Чисельник помножити на чисельник, знаменник помножити на знаменник).
ІІІ команда.
1.    Числа, що використовуються для лічби предметів, називаються … (Натуральні).
2.    Що таке відсоток? (Одна сота числа).
3.    Яку дію позначає риска дробу? (Ділення).
4.    Число, на яке не можна ділити. (Нуль).
5.    Найкоротший місяць року. (Лютий).
6.    Ознака подільності на 3. (Сума цифр числа ділиться на 3).
7.    Чому дорівнює 33? (27).
8.    Назвіть дріб, обернений до дробу . .
9.    Як поділити два звичайних дроби? (Ділене помножити на число обернене до дільника).
         Математичний марафон 2017р. Злинка. ІІ місце.


                

 Види усних завдань.
1. Знайди помилку. 
6-й клас.                    -  (7,5 + 5a - 12b) = 7.5 - 5a - 12b;                                                       - 2(3,5 + 10a - 4.3bc) = -7 + 20a + 4.3bc;
                              0,1(93x - 30y + 7) = (0,93x - 3y + 0,7);
                             - 1/4(- 20x + 8y - 0,4) = 5x + 2y + 0,1.

2. Заповни пропущене місце.
7-й клас.        (2x + y)²  = 4x² + 4xy +...
                       9a² + 49 = (... - 7)(3a + ...)
                       0.25 - b + b² = (0.5 - ...)...
                       27 - y³ = (... - y)(9 + 3y +...)
3. Знайди відповідність.
8-й клас.       1.√18 - √32 +√72                           А 2√2
                      2.√72 + √50 - √162                        Б 3√2
                      3.√200 - √8 - √50                           В 4√2
                      4.√128 + √18 - √98                        Г 5√2
                                                                             Д 6√2

4. Знайди правильну відповідь.
10-й клас.          Sin40 ⁄ 2cos20 =

А cos20;  Б ½ ;  В sin20; Г ctg20; Д tg20.