понеділок, 26 березня 2018 р.

                                           " Математичний бій" 
                         Проведено в 6-А, 6-Б, 6-В класах.
                                   (22.02.2018.)
                                                                                                             Проникаючи в зоряні далі,
В таємниці земної кори,
                                                       Математика всіх закликає:
                                                      «Ти, міркуй, фантазуй і твори»
(Будзінська М. І.)       
Мета проведення:  сприяти  розвитку  полікультурних  та  комунікативних    компетентностей   учнів;  стимулювати  інтерес  і  зацікавленість  до  вивчення  математики  та  до  підтримки  особистої  спортивної  підготовки  на  достатньому  рівні.


І. Привітання (представлення команд).
(Команди презентують назву, емблему та девіз).
Для привітання запрошуємо по черзі команди 6-А, 6-Б та 6-В класу.

Максимальна кількість балів — 5.
ІІ. Бліц-турнір.
Команди отримують по 9 запитань. Відповідати потрібно чітко та швидко. За кожну правильну відповідь команда отримує 1 бал.
ІІІ. «Математичне намисто».
Кожна команда отримує аркуш паперу зі словом «арифметика», що написано вертикально. Члени команди повинні придумати і записати на своєму аркуші слова математичного змісту, в кожному з яких буде задіяна одна буква записаного слова. Кожне слово — 1 бал. Якщо якась команда першою закінчила, підіймає сигнальну паличку — в цей час конкурс припиняється, команди здають журі свої відповіді.
ІV. «Спробуй, наздожени».
Члени команди один за одним виконують вказані дії: розв’язують приклади, використовуючи результат попереднього учасника.
За кожен правильно розв’язаний приклад — 1 бал.
Завдання: див. Додаток 2.
 V. Конкурс капітанів.
1.    Із сірників складено приклад: VI – IV = XI. Потрібно перемістити один сірник, щоб розв’язок став правильним. (Відповідь: VI + IV = X).
2.    Магазин за перший день продав 180 кг помідорів, а за другий — 270 кг. На скільки відсотків більше магазин продав помідорів за другий день? (Відповідь: 50%).
3.    Знайдіть три числа, якщо їх середнє арифметичне 12, а друге число удвічі більше за перше і втричі менше від третього. (Відповідь: 4; 8; 24).

За кожне правильно розв’язане завдання — 3 бали.
VІ. «Склади число».
Кожному учаснику команди на одяг прикріплюють цифри.
І команда: 1, 3, 5, 7, 8, 9.
ІІ команда: 0, 1, 4, 6, 7, 8.
ІІІ команда: 1, 2, 3, 5, 6, 7.

Називається число з шести цифр, а учні повинні якомога швидше скласти його. Кожній команді дається 1 хв. За кожне складене число — 1 бал.

І команда: 931857; 183957; 753918; 397518; кратне 5; кратне 2.
ІІ команда: 810476; 146078; 641708; 407186; кратне 10; кратне 2.

ІІІ команда: 251736; 365127; 321756; 731526; кратне 5; кратне 2.
VІІ. «Знайди пару».
До слів з правого стовпчика потрібно підібрати слова з лівого стовпчика. При цьому у правому стовпчику вказати номер відповідного слова з лівого стовпчика. Кожна правильна відповідь — 1 бал.
Завдання: див. Додаток 3.
VIII. Перегони.
Командам потрібно розв’язати завдання за одну хвилину. Якщо якась із команд розв’язала раніше, то піднімає сигнальну паличку і відповідає, якщо відповідь неправильна, то право відповідати отримує наступна команда. За правильну відповідь команда отримує 1 бал.
    IX. Підбиття підсумків турніру  1місце - 6-А; 2місце - 6-Б; 3місце - 6-В.


І команда.
1.    Найменше натуральне число (1).
2.    Число, що ділиться без остачі на дане натуральне число називається … (кратне).
3.    Градусна міра прямого кута. (90о).
4.    Успіх у битві. (Перемога).
5.    Що означає розв’язати рівняння? (Знайти корені або довести, що їх немає).
6.    Сформулюйте ознаку подільності на 9. (Сума цифр числа ділиться на 9).
7.    Чому дорівнює 23. (Всім).
8.    Як називається натуральне число, що має тільки два дільники? (Просте).
9.    Як помножити мішані числа? (Записати їх у вигляді неправильних дробів, а потім скористатися правилом множення дробів).
ІІ команда.
1.    Чи можна множити на нуль? (Так).
2.    Число, що стоїть над рискою дробу? (Чисельник).
3.    Два числа, добуток яких дорівнює одиниці називаються … (Взаємно обернені).
4.    Креслярський інструмент, яким можна виміряти довжину відрізка. (Лінійка).
5.    Рівність, що містить невідоме, називається … (Рівнянням).
6.    Ознака подільності на 2. (Число, запис якого закінчується парною цифрою).
7.    Чому дорівнює 42? (16).
8.    Назвіть найбільший дільник числа 12. (12).
9.    Як помножити звичайні дроби? (Чисельник помножити на чисельник, знаменник помножити на знаменник).
ІІІ команда.
1.    Числа, що використовуються для лічби предметів, називаються … (Натуральні).
2.    Що таке відсоток? (Одна сота числа).
3.    Яку дію позначає риска дробу? (Ділення).
4.    Число, на яке не можна ділити. (Нуль).
5.    Найкоротший місяць року. (Лютий).
6.    Ознака подільності на 3. (Сума цифр числа ділиться на 3).
7.    Чому дорівнює 33? (27).
8.    Назвіть дріб, обернений до дробу . .
9.    Як поділити два звичайних дроби? (Ділене помножити на число обернене до дільника).
         Математичний марафон 2017р. Злинка. ІІ місце.


                

 Види усних завдань.
1. Знайди помилку. 
6-й клас.                    -  (7,5 + 5a - 12b) = 7.5 - 5a - 12b;                                                       - 2(3,5 + 10a - 4.3bc) = -7 + 20a + 4.3bc;
                              0,1(93x - 30y + 7) = (0,93x - 3y + 0,7);
                             - 1/4(- 20x + 8y - 0,4) = 5x + 2y + 0,1.

2. Заповни пропущене місце.
7-й клас.        (2x + y)²  = 4x² + 4xy +...
                       9a² + 49 = (... - 7)(3a + ...)
                       0.25 - b + b² = (0.5 - ...)...
                       27 - y³ = (... - y)(9 + 3y +...)
3. Знайди відповідність.
8-й клас.       1.√18 - √32 +√72                           А 2√2
                      2.√72 + √50 - √162                        Б 3√2
                      3.√200 - √8 - √50                           В 4√2
                      4.√128 + √18 - √98                        Г 5√2
                                                                             Д 6√2

4. Знайди правильну відповідь.
10-й клас.          Sin40 ⁄ 2cos20 =

А cos20;  Б ½ ;  В sin20; Г ctg20; Д tg20.

середу, 6 квітня 2016 р.

ВИХОВНИЙ ЗАХІД
" ЗАХИСТИ СЕБЕ !"
ПРОВЕДЕНО В 11-А КЛАСІМета.  Поглибити знання учнів щодо надзвичайних ситуацій, їх типів, причин виникнення. Ознайомити з правилами поводження під час надзвичайних ситуацій та способами захисту від надзвичайних ситуацій.

Розвивати логічне мислення, образну уяву. Виховувати дисциплінованість, відповідальність за свої дії, організованість.

Обладнання:  таблиці «Надзвичайні ситуації»; ілюстрації з теми ЦЗ; засоби захисту людини ( ватну-марлева пов’язка, респіратор); презентація « Цивільний захист».

Хід заходу.

1. Організація класу.

2. Повідомлення теми, мети, завдань виховної години.

Вчитель: Сьогодні у нас, діти виховна година з цивільного захисту. Що таке ЦЗ?


Учень: Ц
З – державна система органів управління, сил і засобів, що створюється для організації і забезпечення захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, екологічного, природного та військового характеру.

Повідомлення «Що таке цивільн
ий захист» готують учні, – помічники.


Вчитель: Один раз на рік в кожному навчальному закладі проводиться день Ц
Х. Щоб бути завжди готовими та вміти правильно діяти. І ось сьогодні ми з вами узагальнимо наші знання про існуючі надзвичайні ситуації; згадаємо правила користування індивідуальними засобами захисту.

- Які ви знаєте індивідуальні засоби захисту? (Протигази, ватну-марлеві пов’язки, респіратори, захисні костюми).

3. Створення проблемної ситуації.
(Лунає сирена).


Вчитель: Діти, що може означати цей сигнал
.
(Для звернення уваги населення в екстрених випадках (надзвичайних
ситуаціях) для передачі інформації включаються сирени, а також інші сигнальні засоби (гудки фабрик, заводів, кораблів), які тривають 5 хвилин. Цей сигнал означає: «Увага всім!»
Бесіда.

- Що таке надзвичайна ситуація?

(Це порушення нормальних умов життєдіяльності людей, що призводить до людських або матеріальних збитків).

- Які надзвичайні ситуації ви знаєте?

(Стихійні лиха, катастрофи, епідемії, пожежі, аварії, озброєний напад, війна).

- Що таке стихійне лихо?

(Це катастрофічні процеси і явища природи, що носять надзвичайний характер, призводять до порушення нормальної діяльності людини, загибелі; пошкодженню та знищенню матеріальних цінностей).

- Які стихійні лиха ви знаєте?

(Землетрус, пожежа, підтоплення, ураган, зсуви, сніжні заноси, селеві потоки, обвали, засуха).

- Які причини стихійного лиха? (Дії сил природи або бездумна діяльність людей (наприклад: виробничі аварії).

Висновок: Тому щоб бути завжди готовими і правильно діяти в різних ситуаціях і проводиться День Ц
З.

- Які завдання Ц
З в обороні України?

(Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій; оповіщення населення про загрозу і виникнення надзвичайної ситуації; захист населення; організація і проведення рятувальних робіт в районах лиха; організація життєзабезпечення населення під час надзвичайних ситуацій; навчання населення діям в надзвичайних ситуаціях).

- Як дізнатися, яка надзвичайна ситуація сталася?
(Після отримання звукового сигналу необхідно увімкнути телевізор або радіо приймач і уважно прослухати інформацію про обстановку, що сталася, та вказівки штабу Ц
З).

Висновок: прослухавши інформацію штаба Ц
З  треба діяти без паніки у строгому порядку до рекомендацій штаба.

Рекомендації  штаба ЦЗ (повідомлення готують учні).


Дії при землетрусі.
Якщо землетрус застав вас у будинку, найкраще протягом 15-20 секунд вибігти на відкриту місцевість. Не можна стояти поблизу будівель, високих стін; не користуйтесь ліфтом. Якщо неможливо вибігти на вулицю сховайтесь під стіл, в шафу або відчиніть двері і станьте у дверний отвір.
Обличчя закрийте руками, щоб не поранитися склом. Тримайтесь подалі від вікон та скляних перегородок.

Якщо підземні поштовхи застали вас на вулиці – відійдіть далі від будівлі, ліній електропередач.
Не торкайтесь обірваного дроту – він може бути під напругою. В автобусі не треба зчиняти паніку, бити вікна, рватися до дверей. Водій зупинить автобус і відкриє двері.

Дії при повенях.
Якщо вода застала вас у полі, лісі, треба вийти на підвищені місця або вилізти на дерево. Можна використати всі предмети, які зможуть триматися на воді (дошки, уламки дерев). Якщо ви знаходитеся у домі, треба перенести необхідне майно на вищі поверхи або в ті місця, які не затоплюються водою. Обов’язково вимкнути газ. електрику, взяти документи, теплі речі, їжу.

Дії при пожежі.
Палаючий будинок залишають накрившись з головою мокрою ковдрою або верхнім одягом. В задимлених приміщеннях треба рухатися поповзом або пригнувшись. Якщо пожежа застала вас в степу або в лісі, кордон вогню слід переходити проти вітру, прикривши обличчя та голову одягом.
Правила пожежної безпеки.
Забороняється:

- розводити багаття в лісах, заростях очерету, поблизу хлібних полів;

- не можна палити сірники та кидати їх, не загасивши в полі, лісі.

Правила поведінки вдома.

Обережно користуватися вогнем, нагрівальним, електричним, газовим приладдям, не забувати вимикати після користування.

Сильнодіючі отруйні речовини (СДОР).
СДОР – хімічні з’єднання, які пагубно впливають на здоров’я людей, тварин і навіть рослин. На виробництві дуже часто застосовують хімічні речовини. Якщо неправильно їх використовувати можна отруїтися. З’являється тошнота, блювота, слабкість, головний біль, неприємні відчуття в очах та гортані. Треба промити водою очі, ніс, ротову порожнину. Вийти на свіже повітря та звернутися по допомогу до лікаря.


4. Закріплення .
Вчитель: Як узнати, що сталася якась надзвичайна ситуація? (Звучить звуковий сигнал, який триває 5 хвилин «Увага всім!»).

- Як цей сигнал може звучати в школі? (Довгий дзвоник).

- Як дізнатися, яка надзвичайна ситуація сталася? (Увімкнути телевізор або радіоприймач).

- Які засоби гасіння пожежі ви знаєте?


Гра «Відгадай слово»

1). Огнеаскивгни (вогнегасники).

2). Відра з доовю (водою).

3). Сокіп, ямлзе (пісок, земля).

Вчитель: Які засоби захисту ви знаєте?

1). Овсхщаи (сховища).


2). Індивідуальні засоби:

- гапрозити (протигази).

- еспіраторра (респіратори).

- ватно-марлева в’язпоак (пов’язка).

- захисні юмкосит (костюми.)
 
5. Практична робота.

Вчитель: Ми вже з вами вміємо користуватися протигазом, респіратором та ватно-марлевою пов’язкою. Ще раз згадаємо, як називається протигаз, респіратор та ватно-марлева пов’язка.Підготовлені учні демонструють класу, як правильно надівати індивідуальні засоби захисту: протигаз, респіратор, ватно-марлеву пов’язку).

Гра «Хто швидше?» (Учні надівають ватно-марлеві пов’язки).6. Підсумок .

Тест.
- Як ти дізнаєшся про те, що сталася надзвичайна ситуація?

а) по книзі;

б) по телевізору;

в) почувши сирену;

г) з газети.

- У випадку надзвичайної ситуації ти будеш діяти згідно:

а) поради друзів;

б) вказівкам штабу ЦЗ;в) нікого не буду слухати.

- У разі землетрусу ти:

а) будеш дивитися у вікно;
б) вийдеш на відкриту місцевість;

в) зайдеш у ліфт і спустишся вниз.

- У випадку пожежі ти:

а) залишиш приміщення;б) сховаєшся у шафі.

- Які засоби захисту тобі відомі?

а) гарний одяг;

б) протигаз;

в) солодощі;

г) ватно-марлева пов’язка.

- Що необхідно взяти з собою у випадку надзвичайної ситуації?

а) іграшки;


б документи;

в) одяг;

г) цукерки і печиво.